Audax Partners d.o.o.

NAŠE USLUGE

TRANSAKCIJE SPAJANJA I PREUZIMANJA

Strukturiranje i provođenje transakcija spajanja i preuzimanja kompanija (M&A transakcije) te zastupanje interesa prodavatelja (u slučaju prodajnog mandata) odnosno kupca (u slučaju akvizicijskog mandata).

Audax Partners osigurava cjelovitu profesionalnu podršku tijekom transakcijskog procesa uključujući:

  • pronalazak i kontaktiranje potencijalnih investitora u slučaju zastupanja prodavatelja
  • pronalazak i kontaktiranje potencijalnih akvizicijskih prilika u slučaju zastupanja kupca
  • izradu transakcijske dokumentacije (informacijski memorandum, teaser, term sheet, NDA i sl)
  • savjetovanje tijekom trajanja pregovora.

FINANCIJSKO RESTRUKTURIRANJE

Strukturiranje i provođenje financijskog restrukturiranja kompanija npr. zbog prijeteće nelikvidnosti ili insolventnosti kao posljedice prezaduženosti ili trenutnih operativnih poteškoća.

Audax Partners prati klijenta tijekom provođenja procesa restrukturiranja, uključujući:

  • identifikaciju uzroka financijskih ili operativnih problema
  • izradu plana financijskog restrukturiranja
  • definiranje mjera za uklanjanje uzroka poteškoća
  • pregovore s kreditorima
  • pronalazak izvora dodatnog financiranja (npr. strateški investitor, dodatni bankovni kredit i sl.)

EVALUACIJA STRATEŠKIH OPCIJA

Analiza strateških opcija koje su na raspolaganju vlasnicima i upravama kompanija za donošenje poslovnih odluka.

Audax Partners klijentima pruža cjeloviti pregled raspoloživih strateških opcija te detaljnu analizu njihovog utjecaja na buduće poslovanje kompanije, npr:

  • odabir između prodaje kompanije i ulaska strateškog investitora
  • odabir između akvizicije drugih biznisa i organskog rasta
  • odabir načina financiranja (dug ili vlasnički kapital)
  • strukturiranja vlasničkih i ekonomskih odnosa unutar grupe

PRIBAVLJANJE FINANCIRANJA

Strukturiranje i upravljanje procesom pribavljanja financiranja u obliku vlasničkog kapitala (dokapitalizacija od strane postojećeg vlasnika, strateškog ili financijskog investitora) ili u obliku dužničkog kapitala (npr, kolateralizirani bankovni kredit, subordinirani dug, konvertibilni dug, obveznice).

Audax Partners klijentima pruža cjelovitu uslugu uključujući:

  • definiranje optimalne strukture financiranja
  • izradu financijske analize i prateće dokumentacije
  • pronalazak izvora financiranja
  • savjetovanje tijekom trajanja procesa

PROCJENA VRIJEDNOSTI

Izrada procjena vrijednosti kompanija radi potrebe dokapitalizacije, istiskivanja manjinskih dioničara, prodaje, akvizicije i sl.

Audax Partners klijentima pruža uslugu procjene vrijednosti kompanije na osnovu detaljne analize budućeg poslovanja. Ovisno o projektu, procjena vrijednosti može:

  • obuhvaćati cjelokupno poslovanje kompanije
  • odnositi se na pojedini segment poslovanja kompanije
  • u slučaju akvizicijskih planova imati za svrhu testiranje budućih sinergijskih efekata

IZRADA POSLOVNIH PLANOVA

Izrada poslovnih planova za potrebe planiranih investicijskih aktivnosti uključujući i izradu detaljnog financijskog modela.

Poslovni planovi među ostalim uključuju:

  • analizu povijesnog poslovanja (ukoliko je primjenjivo)
  • projekciju poslovanja s detaljnom razradom stavki bilance, RDG-a i novčanog toka
  • detaljnu razradu potencijalnih scenarija poslovanja
  • analizu izvora financiranja
  • testiranje profitabilnosti investicije
  • analizu osjetljivosti novčanog toka na promjene glavnih pretpostavki poslovanja
  • detaljnu razradu novčanog toka po segmentima poslovanja
  • mogućnost kontinuiranog praćenja poslovanja radi pravovremenog detektiranja i uklanjanja potencijalnih poteškoća

KONTAKT

Audax Partners d.o.o.

Uprava: Marko Maurović
Stubička 299, 10290 Zaprešić
+385 (98) 622 615
info@audaxpartners.hr
Ukoliko ste zainteresirani saznati na koji način Vam možemo pomoći, obratite nam se.